Psyche & Geloof 4 nr. 4

oktober 1993

Artikelen in deze editie


Redactioneel

Van Riessen, H.G.

110

NL

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Levensbeschouwing en geloof in de geestelijke gezondheidszorg. Een onderzoek onder Riagg-hulpverleners

Van der Lans, J.M., Pieper, J.Z.T., & Van Uden, M.H.F.

111-125

NL

Er valt de laatste jaren binnen de (geestelijke) gezondheidszorg een toenemende belangstelling voor levensbeschouwing en geloof vast te stellen. Men pleit ervoor dat de hulpverlener expliciet aandacht besteedt aan de levensoriëntatie van de cliënt. Tegelijk gaat men er vanuit dat dit in de praktijk van de behandeling nog veel te weinig uit de verf komt. Riagg-hulpverleners zouden een vijandige of op zijn minst een ambivalente houding aannemen ten aanzien van geloof en levensbeschouwing. Empirische gegevens ter ondersteuning van deze opvatting ontbraken evenwel. Het hier gepresenteerde onderzoek onder een zestigtal Riagg-hulpverleners is een eerste poging om in deze lacune te voorzien. De resultaten geven aan dat het met de veronderstelde vijandigheid wel eens mee zou kunnen vallen. Levensbeschouwing en geloof zijn voor de onderzochte hulpverleners niet taboe in het behandelingsproces.

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Het Sacrament, sleutel voor een psychiatrische impasse

Labooy, G.H.

126-137

NL

In dit artikel wordt nagegaan wat de betekenis van het Heilig Avondmaal, in het bijzonder de wijn, is voor het vraagstuk van de eenheid van de psychiatrische discipline. Herbezinning op de relatie tussen Schepping en Sacrament vormt een hoofdmoment in de argumentatie. Het blijkt dat het Avondmaal een sleutel is om de verdeelde psychiatrie in één blik te vangen. Terwijl de biologische psychiatrie geen pillen heeft met betekenis en de psychotherapie geen woorden met stoffelijkheid, worden beide aspecten samengebonden in de éne realiteit van het Avondmaal. Door het hele artikel heen is er steeds op gewezen dat deze invalshoek echter niet mag leiden tot vervaging van Heiligheid van de maaltijd des Heren: geneesmiddelen vervloeien niet met het éne Geneesmiddel van het Avondmaal. De spits is veeleer hierin gelegen: de farmacologische aanpak wordt uit een vaag beleefde antithese sfeer gehaald. Maar gelijke monniken gelijke kappen: de parallel lopende distantie tussen psychotherapie en pastoraat mag ook niet vervagen. Vervolgens worden enkele aanzetten gegeven voor een nadere concrete uitwerking.

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Congresverslag: Een impressie van de CVPPP studiedag 'Christelijke psychotherapie'

Tack-Corbijn, I.

138-139

NL

Congresverslag Een impressie van de CVPPP studiedag 'Christelijke psychotherapie' op 23 april 1993

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Aankondiging: Internationaal congres 'Psyche and Faith, Beyond Professionalism'

Glas, G.

141

NL

Aankondiging van internationaal congres 'Psyche and Faith, Beyond Professionalism' te houden 16-18 juni 1994

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.