Colofon
ISSN: 1385 – 4585
Sinds 2001 is Psyche & Geloof geaccepteerd door PsycInfo

Foto omslag
Fotograaf: Denise Nijland

Redactie
Mw. Drs. A. Bolt-Huiszoon (redactiesceretaris), Mw. Dr. N.M. Hijweege, Mw. A.I. Liefbroer, MSc MA , Dr. B. Loonstra (einredacteur), Dr. W.R. Scholte, N. van der Velde, MSc (boekenredacteur), Dr. H. Zondag (redacteur kunst).

Redactieraad
prof. dr. A. Braam, prof. dr. G. Glas, drs. A.T. Hegger, mw. prof. dr. J.W. van Saane, prof. dr. M.H.F. van Uden, drs. G. Vierwind, drs. P. Voorwinden, prof. dr. M.N. Walton en prof. dr. H. Westerink.

Bestuur CVPPP
drs. B. van den Brink (voorzitter), drs. B. Gooijer (secretaris), Mw. S. Spriensma-Welfing, MSc (penningmeester), Mw. L. Haverslag, T. van Kempen, BA, mw. J. Kroon, MSc, mw. drs. K. Schaeffer-van Leeuwen.

Redactiesecretariaat
redactie@cvppp.nl

Online edities - Alle artikelen van 1998 t/m 2005 zijn ingescand door drs. J.R. Vreugdenhil; vanaf 2006 digitaal opgemaakt door de vormgever. 

Abonnement cvppp-lid
Een abonnement is voor leden van de CVPPP inbegrepen in het lidmaatschap. Lidmaatschap kan aangevraagd worden via www.cvppp.nl en gaat in per 1 januari van het lopende jaar, tenzij de aanvrager aangeeft per 1 januari van het aanstaande jaar. Ledenadministratie: Bart Gooijer, Zwingel 4b, 7772 SK Hardenberg. info@cvppp.nl

Losse abonnementen
Losse jaarabonnementen Nederland: particulier € 41,50; instelling € 82. Internationaal: particulier € 56,50; instelling € 112. Een digitaal jaarabonnement is alleen voor instellingen verkrijgbaar, voor 1 tot 4 IP-adressen, a € 200,- per jaar. Een abonnement kan op elk gewenst moment ingaan. Na het eerste jaar wordt het abonnement automatisch omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van drie maanden. Opzeggingen kunnen te allen tijde worden gedaan, schriftelijk, per e-mail of telefonisch. Als moment van opzeggen geldt het moment waarop de opzegging de abonnementenadministratie heeft bereikt.

Losse gedrukte edities zijn na te bestellen via CVPPP à € 15,- excl. verzendkosten; een dubbelnummer voor € 20,-.

Vormgeving
Pieter van Schouwenburg

Advertentie-acquisitie
E-mail: info@cvppp.nl

 

Psyche & Geloof is een uitgave van de Christelijke Vereniging voor Psychiaters, Psychologen en Psychotherapeuten.
Deze Vereniging is opgericht op 30 november 1989 te Amersfoort en heeft als grondslag ‘de Bijbel, het betrouwbare en door de Heilige Geest geïnspireerde Woord van God, die norm en richtsnoer is van ons leven’ (art. 2.3.).
De Vereniging stelt zich ten doel:
a) Het overeenkomstig de grondslag bestuderen van de verhouding tussen een christelijk geloofsleven en het psychisch functioneren bij de mens.
b) Het vanuit christelijke uitgangspunten reflecteren op theorieën en onderzoek in de psychologie en de psychiatrie.
c) Het vanuit christelijk perspectief bestuderen van psychotherapeutische en psychiatrische behandelmethoden, en van het hanteren in psychotherapie van religieuze problematiek.
d) Het stimuleren en creëren van mogelijkheden van contact en uitwisseling tussen de leden.
e) Het bekendmaken van de verworven inzichten aan een breder publiek’ (art. 2.1.).