Psyche & Geloof 19 nr. 4

december 2008

Artikelen in deze editie


Redactioneel

Glas, G.

157

NL

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Over de vermoeiing des vlezes en andere geneugten. Recente publicaties op het terrein van de godsdienstpsychologie

Belzen, J.A. van

158-180

NL

De auteur maakt een doorloop door recente publicaties in boekvorm op het terrein van de godsdienstpsychologie. Hij deelt zijn verhaal in de volgende categorieën in: Psychoanalytische Studies; Psychotherapie en religie; Psychohistory en historische psychologie; Inleidingen, overzichten, vermelding in encyclopedieën en aanverwante producten; Godsdienst(psychologie) in de psychologie; Boeken over godsdienstpsychologie, haar geschiedenis, haar klassieken; Godsdienstpsychologische publicaties in engere zin; Varia en uitsmijters. Hij concludeert dat de godsdienstpsychologie een groeiende onderneming is, van erg wisselende kwaliteit.

godsdienstpsychologie, recente publicaties, kritische bespreking

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Psyche op zoek naar god, met de rede als chaperon

Praag, H.M. van

181-188

NL

Kernpunten van het betoog zijn de volgende: 1. Religiositeit is een normale persoonlijkheidstrek. Geen archaïsch overblijfsel uit een vroeg-infantiel verleden. Als zodanig mag de psychiater het niet negeren, moet het opgenomen zijn in zijn diagnostische en therapeutische overwegingen. De gehele ziel behoort immers tot zijn werkterrein. 2. De gegevens die erop wijzen dat religiositeit een neurobiologische basis heeft, betekenen niet dat religiositeit een biologische oorsprong heeft. De oorsprong ervan ligt op psychologisch niveau. De hersenen zijn intermediair tussen psychologisch bepaalde, religieuze behoeften en religieuze behoeftebevrediging. 3. Geloven en weten worden gewoonlijk tegenover elkaar gebruikt. Dit moge principieel juist zijn, binnen één persoonlijkheid kunnen ze zeer goed naast elkaar bestaan. Dit verrijkt de persoonlijkheid, zolang deze zich blijft realiseren waar het weten ophoudt en het geloven begint. De auteur geeft aan hoe hijzelf geloven en weten in zijn leven heeft opgenomen.

religiositeit, neurobiologie, geloven en weten

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Over God en psyche. Enkele overpeinzingen bij een ‘honest inquiry into an insoluble antinymo’

Sabbe, B.G.C.

189-194

NL

Een reactie op het boek 'God en Psyche' van Van Praag. Voordracht gehouden bij de officiële presentatie van het boek: God en Psyche. De Redelijkheid van het Geloven. Visies van een Jood, door H.M. van Praag, uitgegeven door Boom (Amsterdam), tijdens de op 12 november 2008 door de Stichting Psychiatrie en Religie, in samenwerking met Uitgeverij Boom, georganiseerde jaarlijkse publiekslezing in Amsterdam.

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Boekbespreking: Cloud&Townsend (2008). Nou moet je eens goed naar me luisteren

Louwerse, E.

195-197

NL

Bespreking van het boek: Cloud, H. & Townsend, J. (2008). ‘Nou moet je eens goed naar me luisteren’. Hoe voer je gesprekken die je liever vermijdt? Zoetermeer: Uitgeverij Boekencentrum. ISBN 978 90 239 2270 4. Pp. 255. € 17,50.

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Boekbespreking: Fulford et al. (Eds.)(2006). Oxford Textbook of Philosophy and Psychiatry

Glas, G.

197-198

NL

Bespreking van het boek: K.W.M. Fulford, T. Thornton & G. Graham (Eds.)(2006). Oxford Textbook of Philosophy and Psychiatry. Oxford: Oxford University Press. ISBN: 978 0 19 852695 7 Pp. 912. € 71,99.

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Boekbespreking: Ganzevoort, & Visser (2007). Zorg voor het verhaal

Hegger, A.

199-200

NL

Bespreking het boek: R.R. Ganzevoort, & J. Visser (2007). Zorg voor het verhaal. Achtergrond, methode en inhoud van pastorale begeleiding. Zoetermeer: Meinema. ISBN 978 90 211 4154 1 Pp. 431. € 37,50.

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Boekbespreking: Hegger, A. ea. (2005). Over schuld en schaamte

Holten, W. van

200-201

NL

Bespreking van het boek: A. Hegger, P. Lootsma, P. Hermans, J. Fontaine & D. Nauer (2005). Over schuld en schaamte. Tilburg: KSGV 2/67. ISBN 90 7588 6276. Pp 100. € 9,-

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Boekbespreking: Labooy (2007). Waar geest is, is vrijheid.

Verhagen, P.

201-204

NL

Bespreking van het boek: G. Labooy (2007). Waar geest is, is vrijheid. Amsterdam: Boom. ISBN 978 908 5063605. Pp. 344. € 30.

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Boekbespreking: Leijssen (2007). Tijd voor de ziel

Schreurs, A.

204-205

NL

Bespreking van het boek: M. Leijssen (2007). Tijd voor de ziel. Tielt: Lannoo. ISBN 978 90 209 7596 3. Pp. 231. € 17,95.

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Boekbespreking: Ratering (2008). Fit in hart en spieren

Scheer, R. van der

205-206

NL

Bespreking van het boek: R. Ratering (2008). Fit in hart en spieren. Een gezonde geest in een gezond lichaam. Zoetermeer: Boekencentrum. ISBN 9023922859. Pp. 186. € 19,50.

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Boekbespreking: Vries-Schot, M. de (2008). Geloven is gezond

Gooijer, B.

206-209

NL

Bespreking van het boek: M. de Vries-Schot (2008). Geloven is gezond. Zingeving en geloofsgroei in hulpverlening en pastoraat. Zoetermeer: Boekencentrum. ISBN 978 90 239 2278 0. Pp 157. € 18,90.

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Boekbespreking: Ypma (2008). Geloven als antidepressivum

Boer-Sonnenschein, M. de

209-210

NL

Bespreking van het boek: S. Ypma (2008). Geloven als antidepressivum. Zoetermeer: Uitgeverij Boekencentrum. ISBN 978 90 239 22049. Pp. 208. € 18,90.

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.